söndag 9 november 2014

Varför S-ledda regeringen inte vågar?

Socialdemokraterna har många gånger tidigare kritiserat Alliansen för att inte deltaga i internationella insatser. Socialdemokraterna borde enligt min mening våga att söka riksdagens stöd för att delta i den internationella koalitionen mot terrorismen, d.v.s. bombningar av terrorgruppen IS både i Irak och Syrien. Ett sådant beslut hade visat på regeringens handlingskraft i en konflikt som är mycket akut i världen. En konflikt som dessutom alla demokratier borde deltaga i för goda sakens skull och vara på den goda sidan mot det onda som idag identifieras med Islamiska Staten. Sverige får inte och ska inte tveka i sådana situationer.

Inga kommentarer: