söndag 9 november 2014

Varför S-ledda regeringen inte vågar?

Socialdemokraterna har många gånger tidigare kritiserat Alliansen för att inte deltaga i internationella insatser. Socialdemokraterna borde enligt min mening våga att söka riksdagens stöd för att delta i den internationella koalitionen mot terrorismen, d.v.s. bombningar av terrorgruppen IS både i Irak och Syrien. Ett sådant beslut hade visat på regeringens handlingskraft i en konflikt som är mycket akut i världen. En konflikt som dessutom alla demokratier borde deltaga i för goda sakens skull och vara på den goda sidan mot det onda som idag identifieras med Islamiska Staten. Sverige får inte och ska inte tveka i sådana situationer.

Det otänkbara kan faktiskt hända!

För 25 år sedan (9 november 1989) föll Berlinmuren i en tid som ingen trodde att det skulle hända. Östtyskland som var ett stängt land där ingen kunde över huvud taget ta sig fritt över gränsen till Väst, öppnade sig plötsligt i samband med att Berlinmuren föll. Dagarna innan muren föll talade den östtyske ledaren till nationen och yttrade sig om att Berlinmuren kunde stå kvar kanske i ytterligare 50 eller 100 år, men folkets vilja var mycket starkare än diktaturens önskemål. Alla kommer ihåg att det otänkbara kunde plötsligt hända. Sovjetunionen som hade kontrollen i Östeuropa med vapenmakt hade inte längre möjlighet att fortsätta med den hårda linjen. Kontrollen över Östeuropa med Michael Gorbatjov som sovjetledare kunde inte längre fortsätta som förr. Kontroll över Östeuropa fick överges i en tid där Sovjetunionen hade stora ekonomiska och sociala problem på hemmaplan. När muren föll den 9 november 1989 hade kommunistpartiet redan förlorat makten i Polen och Ungern hade öppnat gränsen västerut efter ett misslyckat försök 1956. Tyskland har idag 25 år senare fortfarande samhällsproblem i den delen av landet som var "Östtyskland". Arbetslösheten där är nästan dubbelt så hög som i övriga Tyskland.

tisdag 4 november 2014

Vi får inte välja mellan två onda ting i den syriska konflikten

Vi ska inte låta den syriska konflikten hamna i skuggan av Islamiska Staten. Vi får absolut inte välja mellan två onda ting. För mig somliberal är jag på demokratins och folkets sida. Läs gärna vad jag skrivit i unt.se: http://www.unt.se/asikt/debatt/lat-inte-den-syriska-konflikten-hamna-i-skuggan-av-is-3447228.aspx

måndag 3 november 2014

EU-migranter behöver en långsiktig lösning

Vilka behov har EU-migranter? Hur ofta ger man pengar till tiggare? Tycker man synd om dem? Vad är vår syn på EU-migranter? Hur ser man på de som är passiva eller spelar musik och som då och då får en slant jämfört med de som är aktiva som tiggare? Frågorna är många och allt för ofta saknas tydliga svar. Att människor (unga som gamla, kvinnor som män, friska som sjuka) tar sig hit från andra EU-länder och börjar tigga för att få ett bättre liv ifrågasätts av många. Många går till och med så långt att de ifrågasätter den fria rörligheten inom EU. Det är klart att vi alla blir illa berörda när vi ser EU-migranter i höstens kyla sitta utomhus utanför stora varuhus eller bor utomhus under mycket svåra förhållanden. Vi ska självklart utgå från att ansvaret för dessa EU-medborgare ligger i första hand hos deras hemländer. Man hör talas ofta om Rumänien och Bulgarien. Vi får dock inte glömma att EU borde göra mer. Vi liberaler får aldrig vara tysta och acceptera det som vi ser eller märker att människor lever under oacceptabla förhållanden i vårt land eller till och med bor nära oss på samma gata eller kvartär. Förbud mot tiggeri är inte lösningen på problemet. Att inte hjälpa tiggarna eller låta dem avhysas är inte heller någon långsiktig lösning. Att riva deras läger eller skicka dem tillbaka till hemländer kommer inte att lösa problemet. Vi får inte ge upp. Regeringen måste fortsätta med dialogen och pressa deras hemländer och/eller via EU sätta tryck på Rumänien och Bulgarien att ta hand om sina medborgare. Sjukvårdsräkningar, boendekostnader och andra kostnader som är förknippade med EU-migranterna ska självklart krävas av deras hemländer. I avvaktan på en långsiktig lösning måste regeringen vidta nödvändiga åtgärder så att människor får tak över huvud, få medicinsk behandling vid behov och ett hyfsat bra omhändertagande. Att varje stad eller region har sin egen lösning för problemet räcker inte. Det är en nationell angelägenhet.

Vårdval, att vara eller icke vara?

Som alla vet så var det alliansen som införde vårdvalssystemet 2008 som ett obligatoriskt system för alla landsting, men som varje landsting fick bestämma över själva utformningen av det. Det var ett steg i rätt riktning för att dels stärka patientens makt och dels att ha stabilare och jämlikare sjukvård. Det var inte att försvaga välfärdssamhället som de rödgröna påstår. I Uppsala län styrde alliansen landsting efter segern i landstingsvalet 2006. Jag var då, som företrädare för FP, sjukvårdslandstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Anna-Karin Klomp (KD) viceordförande. Kollegan Erik Weiman (M) var finanslandstingsrådet och ordförande i landstingsstyrelsen med Rolf Edlund (C) som viceordförande. Det var en självklarhet för oss i majoriteten att införa vårdvalet i Uppsala vilket också visade sig det mest effektiva i landstingets historia. Inom loppet av ett år kunde Uppsala länslandsting klättra upp från bottenplats vad gäller tillgänglighet till att hamna bland landets 4-5 bästa. Jag kommer ihåg hur Socialdemokraternas företrädare liksom Vänsterpartiets och Miljöpartiets företrädare svartmålade hela tanken på att stärka patientens makt. Att alliansen banade vägen för att låta tre vårdcentraler bli privata av totalt 29 vårdcentraler (samtliga var dessförinnan landstingsägda) kallades vi företrädare för majoriteten för att vara privatiseringsivrare. Personligen blev jag inte alls överraskad över att S-MP:s samarbetsregering ville slopa vårdvalssystemet. Det ligger i vänsterns ideologi att politikerna vet alltid det bästa för medborgarna. Däremot tror jag att minoritetsregeringen blev överraskat över det massiva motståndet mot förslaget. Kritiken var särskild hård från regeringens två expertmyndigheter Konkurrensverket och Myndigheten för Vårdanalys. Regeringen tycks inte ha tänkt på konsekvenserna av att slopa vårdvalet. Men egentligen har den nuvarande regeringen gång på gång hittills, under den korta tiden vid makten, visat saknaden av omdöme i många andra frågor också. Jag är mycket stolt över Alliansens remissvar i vårt landsting och den tydliga kritiken av lagändringen. Regeringens förslag kommer att leda till den gamla tidens politik där politiker vet vad som är bäst för patienten. Jag har många gånger tidigare skrivit om att vi lever i en globaliserad värld. Den gamla sjukvårdsorganisationen i Sverige är gammal. Det är dags för förnyelse. Det är dags att avskaffa landstingen i Serige. Det gynnar både patientrna och välfärden.

Nu räcker det Lavrov!!!

Rysslands utrikesminister Lavrov tycker att man ska respektera folkets vilja efter att proryska rebeller på söndagen hållit sina egna val i östra Ukraina. Lavrov sade att "det nu är extremt viktigt att ta steg för att få igång en hållbar dialog" mellan regeringen i Kiev och ledarna i östra Ukraina. EU betraktar valet som olagligt och ett hinder för fred i landet. Det är viktigt att komma ihåg att Ryssland med Lavrov i spetsen har nu i mer än 3,5 år stött den syriska regimen i Syrien. Över 250 000 är döda, flera miljoner är på flykt och barn och gamla är utan skydd. Vad tycker Lavrov om syriska folkets vilja? Det verkar finnas skillnad mellan folk och folk för Lavrov och Ryssland. Rysslands agerande den senaste tiden borde utgöra ytterligare argument för att Sverige ska bli medlem i Nato.

söndag 2 november 2014

Islamisk extremism måste tas på större allvar

Islamistisk extremism måste tas på större allvar Enligt Säpo är det totalt över 90 personer som har tagit sig från Sverige och anslutit sig till den stridande extremistiska Islamiska Staten (IS) i Irak och Syrien. Att de flesta är unga och att en del av dem är födda i Sverige gör att vi måste ta större hänsyn till saken. Att intresset för att ansluta sig till stridande extremistiska grupper har ökat bland svenskarna (som i en del fall har en viss koppling till Mellanöstern) måste tas på största allvar. Vi får absolut inte blunda för att över 20 personer, av de som har anslutit sig till stridande islamister, har dött i strider eller i självmordsattentat. Det är av största vikt att Sverige har kontroll över vilka personer som har tagit sig till extremistiska islamistiska grupper. Det är lika viktigt att Säpo har koll på de som återvänder till Sverige. Största hotet mot Sverige och västvärlden kommer bland annat från islamistiska extremister. Sverige måste ha fokus på de personer som sympatiserar sig med extremistiska grupper och vidta lämpliga åtgärder dels i förebyggande syfte och dels för att förhindra att fler tar sig från Sverige till stridande extremistiska grupper.

Fyra stolta år i Sveriges riksdag

Under mina fyra i riksdagen 2010-2014 har jag 108 gånger talat från kammarens talarstol. Varit bland de mest aktiva i riksdagen. Är stolt över vad jag åstadkommit. Här kan du se en del av mina anföranden: http://myndighetsverket.se/fp/ismail-kamil/

måndag 1 september 2014

Det ska inte vara tillåtet att ta sig från Sverige och ansluta sig till terrorister

På senare tid har vi hört talas om att allt fler personer som tar sig från Sverige till kriget i Syrien och på senare tid även till den extremistiska rörelsen Islamiska Staten. Nu är det dags att göra någonting åt saken. Kolla gärna mitt pressmeddelande: www.folkpartiet.se/Ismail Kamil (FP): Terrorismträning bör bli brottsligt – Jag är mycket glad över att Alliansen står bakom Folkpartiets förslag att se över möjligheten att skärpa lagen när det gäller deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer, i Sverige eller utomlands. Det säger Ismail Kamil, riksdagsledamot (FP) för Uppsala, med anledning av att Alliansen idag, måndag 1 september, presenterade sitt gemensamma valmanifest. Alliansen vill pröva åtgärder, inklusive ytterligare kriminalisering, mot förberedande av resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för terroriststämplade organisationer i enlighet med den lista som EU eller FN har beslutat. Även möjligheten att beslagta pass för att stoppa sådana planerade resor bör ses över. – Detta är en fråga som har stor betydelse för Sveriges säkerhet och som jag drivit hårt det senaste året, inte minst med anledning av att en del personer har tagit sig från Sverige till kriget i Syrien och nyligen anslutit sig till den extremistiska rörelsen Islamiska staten.

Stärkt trygghet för äldre

Självklart måste vi ha mer fokus på äldrevården. Alla ska känna trygghet inför sin ålderdom. Med enkla förslag kan man göra äldrevården mycket bättre. Äldres boende måste exempelvis anpassas efter varje seniors behov eftersom boendemiljöer är en förutsättning för äldre att ha ett rikt socialt liv. Lika viktigt är att ställa krav på utbildad personal för att säkerställa kvalitet på äldreomsorgen liksom att prioritera särskilda vårdavdelningar för äldre på sjukhus för direktinläggningar. Allra viktigast är dock att reformera sjukvårdsstrukturer. Det är dags att låta staten ta ansvaret för den högspecialiserade sjukvården så att vård ska kunna ges på lika villkor och för att öka möjligheten för de mest behövande att få vård i tid. Varje individ måste ses utifrån sina behov och villkor. Sjukvårdsstrukturer ska anpassas efter patienternas behov, inte tvärtom.

Nato? Ja tack!

Folkpartiet tycker att Nato är en central organisation för Europas säkerhet. Jag är mycket glad över att Alliansregeringen har beslutat om en översyn av hur Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete i Norden, inom EU, med Nato och andra berörda fora, ser ut. Syftet är också att ge förslag på hur dessa kan utvecklas. Min förhoppning är att detta är första steget mot ett medlemskap i Nato.

Några av FP:s förslag som fick gehör av övriga allianspartierna

Alliansen står bakom Folkpartiets förslag om att bygga ut antalet karriärtjänster i skolan. Den tidigare ramen höjs kraftigt och från vårterminen 2018 kommer antalet karriärtjänster att ligga på 22 000. Alliansen står också bakom Folkpartiets förslag om att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme och att höja lärlingsersättningen i syfte att ytterligare öka lärlingsutbildningens attraktionskraft samt att öka arbetsgivarnas ansvar för lärlingsutbildningarna så att de ännu bättre kan anpassas till arbetsmarknadens behov. Ett första steg är att genomföra en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar, så kallade branschlärlingar. Alliansen står även bakom Folkpartiets förslag om att förstärka jämställdhetsbonusen för de föräldrar som delar lika samt att göra en översyn inom ramen för pensionsöverenskommelsen för att se om det går att förändra pensionssystemet så att mer av den intjänade pensionen, eller delar av den, fördelas lika mellan makarna. Folkpartiet fick dessutom stöd för sitt förslag om en rad åtgärder mot våld i nära relationer, sexuella brott m.m.