onsdag 14 mars 2012

Äldre kan utveckla samhället

Det är dags att ta tillvara äldres resurser och livserfarenhet både på arbetsmarknaden och i samhället. Det är slöseri med resurser att inte låta äldre jobba eller vara med och utveckla samhället.

Vi kan dagligen notera hur äldre diskrimineras på grund av sin ålder inom sjukvården och på arbetmarknaden. Alltför få företag satsar idag på fortbildning av äldre.

Eftersom alla inte vill bo i ålderssegregerade hus, är det rimligt att ha olika boendeformer. Det är viktigt att få en rörlighet på bostadsmarknaden.

Ett problem bland äldre är överdoseringen eller feldosering av läkemedel. Därför borde Läkemedelsgenomgångar ske i samråd med en apotekare.

Det behövs en nationell tillsynsmyndighet för att säkerställa den medicinska kvaliteten och för att garantera de äldre att gå ut, få välja mat etc.

Inga kommentarer: